PALIČSKÉ PRÁCE


  • Strojové i ruční demontáže
  • Specializujeme se na demontáž starého okruhu ocelových konstrukcí (teplovody, parovody) a přípravu pro nový včetně odvozu a likvidace odpadů v souladu s platnými zákony.
  • Demontáže a ruční výnos odpadů a materiálu z menších prostorů do připravených kontejnerů (kotelny, potrubní mosty, výměníkové stanice a jakékoliv jiné zařízení).
  • Práce ve výškách, školení pracovníci (máme k dispozici 40 kvalifikovaných pracovníků), vlastní autodoprava kontejnery určené pro odpad.
  • Vlastní jeřáb pro demontáž potrubí v nižších výškách, větší jeřáby se smluvními partnery včetně plošin.
  • Vlastníme veškeré oprávnění nakládání s odpady (včetně mobilních sběren, vlastní odkup a likvidace odpadů).